For å svare med en gang – nei, lymfødem kan ikke behandles med vanndrivende. Du burde til og med ikke bruke vanndrivende når du har lymfødem (så lenge du ikke har andre sykdommer som indisere det).

Det finnes diuretika (vanndrivende) indiserte ødemer og andre ødemer.
Ødemer som oppstår pga en høygradig hjerteinsuffisiens, hypertoni (blodhøytrykk), skrumplever, nyreinsuffisiens og ved proteinmangel er diuretika indiserte ødemer.
Lymfødem, ortostatisk ødem, ødem i svangerskapet eller venøs indusertes ødem er andre ødemer.

Diuretika (vanndrivende) transporterer vannet ut av kroppen, men lymfevæske består også av proteiner. Det fører til at lymfevæske blir mer treg og det blir dermed vanskeligere for kroppen å få væsken ut. Samt at proteinene blir tilbake, og det fører til hardt og fibrotisert vev. Kroppen får det ikke lenger ut med egen kraft.
I tillegg fører vanndrivende (ved andre ødemer enn diuretika indiserte ødemer) til salt- og vannmangel i kroppen. Det fører reaktiv til en økning i aldosteron- og adiuretinspeilet. Det fører for eksempel til blodhøytrykk.
Når virkningen av vanndrivende blir mindre fører det til en økt salt- og vannretensjon (tilbakeholdelse). Det oppleves som spenningssmerter/-følelser i hele kroppen. Ofte fører det til en hyppigere bruk av vantrivende og så blir det startet en ond sirkel.
Det tar mellom 2-5 uker før hormonhusholdet er normal igjen.

Vanndrivende skal altså virkelig bare tas når det er nødvendig. Når du allerede tar vanndrivende, ta det opp med fastlegen din og hør hva som er grunnen til dette. Er det «bare» pga lymfødemet burde du slutte med å ta vanndrivende. Tar du vanndrivende pga andre sykdommer som indiserer det er det sikkert lurt å fortsette med vanndrivende. Da blir manuell lymfedrenasje og kompresjon en enda viktigere del av behandlingen. Manuell lymfedrenasje og bandasjering løsner hard vev, samt øker det aktiviteten i lymfekarene. Kompresjonsplagg hindrer til et visst grad at vevet blir hard.

Kilde: Deutsche Gesellschaft für Lymphologie