Min viktigste området er fysioterapi. Jeg liker å jobbe med mennesker og ønsker å hjelpe dem til å takle hverdagen sunt. For å oppnå dette målet, har jeg spesialisert meg på følgende områder:

Smertereduksjon

Smertereduksjon er en viktig del av fysioterapien, fordi mange pasienter kommer med sterke smerter som hemmer dem i deres hverdag.
Allerede gjennom litt hjelp, som f.eks. varmebehandling, kan smerter reduseres. Fysioterapeutiske teknikker for å få myket opp og løsnet det herdede vevet forbedrer smertesituasjonen.
Spesielle øvelser som for eksempel tøying, styrking eller myk bevegelse skal i tillegg støtte denne effekten.

Mobilisering og forbedring av bevegeligheten

Spesielle fysioterapeutiske teknikker:

 • leddmobilisering
 • teknikker fra manuell terapi
 • muskelenergiteknikk/ post-isometrisk avslapping (PIR=Post Isometric Relaxation)
 • fascieteknikker

Behandlinger før og etter operasjoner

Også før en operasjon kan en fysioterapeutisk behandling være viktig, det kan forkorte behandlingstiden etter operasjonen og kroppen kommer fortere over operasjonen. Likeså gir det mening å innøve eventuelle bevegelser som er viktige etter operasjonen; på denne måten kan unødvendige smerter elimineres. Også en muskeloppbygging er tilrådelig før en operasjon, ettersom mye muskelmasse går tapt fordi man må ta det med ro etter operasjonen. Med en forutgående trening er oppbyggingstreningen etter operasjonen lettere og raskere.

Etter en operasjon er fysioterapien en av de viktigste faktorene, fordi den støtter helbredelsen og sørger for en rask forbedring av bevegelighet, styrke, koordinasjon og utholdenhet. Og den gjør hverdagen raskt lettere. Også forberedelsen til attføringen for å komme tilbake i yrke og idrett er en stor del av etterbehandlingen i fysioterapien.
I begynnelsen er det viktig å øke stoffskifte og blodsirkulasjonen. En arrbehandling sørger for et pent arr som ikke limer sammen med det omliggende vevet og dermed ikke fører til noen negative innvirkninger, som for eksempel nedsatt bevegelighet.

Forbedring av koordinasjon og balanse

Ved mange nevrologiske sykdommer og ved aldring øker viktigheten av koordinasjonen og balansen. Med god fallforebygging kan mange uønskede følger/sykdommer unngås.

Forbedring av styrke og utholdenhet

For å forbedre utholdenhet og styrke har fysioterapien spesielle øvelser som tilpasses de individuelle plagene. Så er det for eksempel viktig å ha et program med hjemmeøvelser for at treningen skal finne sted så regelmessig som mulig og for at det best mulige resultatet kan oppnås.

Forebygging av plager

Med fysioterapi er det ikke bare mulig å ”helbrede”. Likeså er det mulig å unngå mange forskjellige sykdommene hhv. bevare den aktuelle statusen.

Mål som kan oppnås med en forebyggende fysioterapi er for eksempel:

 • bedre kroppsholdning -> forebygge rygg-, nakke- og skulderplager
 • utforming av arbeidsplassen -> unngå kroppsholdningsskader
 • holde seg i god fysisk form -> forbedre bevegelighet, kraft, utholdenhet

Lungefysioterapi

Lungefysioterapi er viktig ved luftveissykdommer, som for eksempel astma eller KOLS. Pustevolumet kan økes og følgesykdommer, som f.eks. lungebetennelser, kan unngås. Et ytterligere mål med terapien er å få lært hvordan man håndterer den respektive sykdommen på en riktig måte. – Hva må gjøres i nødstilfellet?
Et viktig mål er økningen av livskvaliteten gjennom forbedring av hverdagen.
Med lungefysioterapi og trening er det mulig å forbedre helsetilstanden din.

Bekkenbunnstrening

En sunn bekkenbunn er viktig for hverdagen og kan forhindre mange plager. En sterk bekkenbunn er viktig for både kvinner og menn.

Målet med en pålitelig bekkenbunn:

 • unngå livmor-, blærefremfall
 • unngå inkontinens
 • forbedring og eliminering av allerede eksisterende plager
 • riktig bruk av bekkenbunn i hverdagen
 • sterk bekkenbunn, for en effektiv helkroppstrening
 • fødselsforberedelse
 • opptrening etter fødselen

Sykdomsbilder

Eksempelvise sykdommer for en fysioterapi-indikasjon:

I ortopedien:

 • ryggplager
 • fotfeilstillinger (også hos spedbarn)
 • skoliose (i barnealderen og i avansert stadium)
 • artrose/slitasje (f.eks. kneledd, hofteledd, skulderledd)
 • Bekhterev sykdom
 • Scheuermanns sykdom
 • og mye mer

I nevrologien:

 • etter et slag
 • ved delpareser/hemipareser
 • dorsifleksjon
 • multippel sklerose
 • lammelse fra livet og ned
 • polynevropati
 • Parkinson sykdom
 • og mye mer

Sykdommer i indre organer:

 • astma
 • KOLS
 • etter et hjerteinfarkt
 • hjerteinsuffisiens
 • luftveissykdommer (også hos spedbarn)
 • fordøyelsesplager/obstipasjon
 • diabetes mellitus
 • og mye mer

I traumatologien:

 • etter frakturer
 • kunstige ledd
 • amputasjoner
 • muskelruptur
 • seneruptur
 • og mye mer

I gynekologien:

 • til fødselsforberedelse
 • etter fødselen -> barselseng og regenerativ gymnastikk
 • bekkenbunnsvakhet
 • blæresvakhet
 • inkontinens
 • livmor-fremfall
 • blære-fremfall
 • etter operasjoner i underlivet
 • etter brystamputasjoner
 • og mye mer

 I urologien:

 • etter en blæreoperasjon med laging av kunstig blære
 • ved prostataplager
 • og mye mer

I pediatrien/barnebehandlingen:

 • fotfeilstillinger
 • behandling av tidlig fødte barn
 • utviklingsforsinkelser, støtte av den motoriske utviklingen opp til skolealderen
 • ADHS/ADHD (= Attention Deficit hyperactivity Disorder)
 • luftveissykdommer (feks. astma)
 • fordøyelsesplager
 • barneorientert/utviklingsorientert handling
 • og mye mer