Ann-Katrin5

Min filosofi

For meg som fysioterapeut er det viktig å betrakte mennesket alltid som helhet. Vår kropp er et stort kompleks system som kun kan fungere dersom alle systemer arbeider harmonisk med hverandre. Jeg vil individuelt innvirke på disse systemene og behandle dem helhetlig.

Et godt samarbeid med deg er viktig, for kun når vi utarbeider felles mål, kan den fysioterapeutiske behandlingen og treningen være effektiv.

Derfor har jeg et stort ytelsestilbud for å gå individuelt inn på deg og forbedre din livskvalitet.

Hindringer er der for å vokse med dem.

Utdanning

Min utdanning fullførte jeg i Tyskland på «Berufskolleg Waldenburg».

Jeg bestemte meg for en kombinert utdanning for å forbli trofast mot min filosofi som går ut på en helhetlig behandling. Derfor bestemte jeg meg for idrettsterapi (forebygging, fitness, trening, kurs) og fysioterapi (forbedring av hverdagen og plagene).

Ytterligere kvalifiseringer

På grunnlag av etter- og videreutdanninger innen fysioterapi og trening vil jeg gjerne arbeide på oppdatert kunnskapsgrunnlag.

  • manuell lymfedrenasje
  • trening med apparater
  • personlig trening
  • psykomotorikk
  • ernæringslære
  • lungefysioterapi

Spesielle kompetanser og erfaring med

  • lymfødem- og lipødembehandling
  • bekkenbunnstrening
  • fasciebehandling og -trening

Hobbyer

I fritiden min er jeg gjerne ute i naturen. På tur med hunden, med pil og bue, med båt eller på hesteryggen.
For å holde meg i god fysisk form, går jeg på ski om vinteren eller på inline-skøyter om sommeren.
Jeg elsker å gå turer i Norges fantastiske naturen.

Yuki_2019